Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklepanusia.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Wszystkie sprzedawane przez nas produkty są nowe, wolne od wad.

Sklep internetowy prowadzi Janusz Białczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Handel i Usługi Transportowe Janusz Białczak" z siedzibą w Nowogardzie 72-200), ul. 3 maja 19/1, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 856-114-12-51, adres e-mail sklepanusia@o2.pl, nr telefonu 913922008.


REGON: 810515042


Adres do korespondencji: 

Sklep "Anusia"
ul. 3 maja 40
72-200 Nowogard
e-mail:
 info@sklepanusia.pl


Zakup w sklepie internetowym www.sklepanusia.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". 
Zakupy można robić bez rejestracji użytkownika jako "gość" lub przez założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu na który przyjdą powiadomienia SMS od firmy kurierskiej odnośnie statusu przesyłki.
3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00, w soboty po godz 12:00, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sklep Anusia zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.
6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sklepanusia.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).
7. Firma wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
8. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową, istnieje również możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru po wcześniejszym ustaleniu.

III. Wymiana towaru

Klient ma prawo wymienić towar (rozmiar obuwia) kupiony w naszym sklepie. W tym celu należy odesłać go wraz z paragonem, dołączając w formie pisemnej informację na jaki rozmiar powinniśmy go wymienić. Przesyłkę należy odesłać na adres:

Sklep ANUSIA
ul. 3 maja 40
72-200 Nowogard

Należy również przelać na nasze konto bankowe kwotę 13 zł (lub 10 zł za przesyłkę "Kurier48 Odbiór w punkcie") jako pokrycie kosztów przesyłki zwrotnej, gdzie w tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia.

IV. Zwrot produktu (Odstąpienie od Umowy sprzedaży)

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty wydania towaru. Oświadczenie (pobierz) można złożyć wysyłając wiadomość na adres info@sklepanusia.pl lub drogą pocztową na adres: Sklep "Anusia", ul. 3 maja 40, 72-200 Nowogard. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na wskazany adres. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 14 dni. Dzień dostawy określany jest na podstawie listu przewozowego.

1. Dołącz do przesyłki z towarem, który chcesz zwrócić następujące dokumenty:
- wypełniony formularz zwrotu (kliknij tu aby pobrać formularz) Oświadczenie takie może być również napisane odręcznie.
- dowód zakupu lub jego kopię
2. Zwracany do nas towar musi być:
- w niepogorszonym stanie, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu
- posiadać oryginalne metki
3. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
4. Przesyłkę odeślij do nas na adres:
Sklep Anusia
ul. 3 maja 40
72-200 Nowogard
z dopiskiem „ Zwrot towaru”
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
6. Sklep "Anusia" dokona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru od Klienta, zwrotu zapłaty
na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
7. Koszt odesłania towaru do przedsiębiorcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi konsument. 
8. Paczka odesłana na nasz koszt (przesyłka pobraniowa) nie zostanie odebrana.

9. Wyjątki odstąpienia od umowy.

Zgodnie z Art. 38 (pkt. 4,5,6). Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


V. Reklamacje

1. Na wszystkie sprzedawane w naszym sklepie produkty przyznawana jest 24 miesięczna odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.
2. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący, obuwie po rozpatrzeniu reklamacji odsyłane jest na nasz koszt.
3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
4. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu, którego wzór należy pobrać z naszej strony KLIKNIJ TU

5. Sklep ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie  14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru.
6. Reklamacje jak i zwroty należy wysyłać pod adres:
Sklep ANUSIA
ul. 3 maja 40
72-200 Nowogard
7. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
8. W przypadku obuwia reklamacji nie podlegają:
-naturalne zużywanie się obuwia,
-obuwie posiadające uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obtarcia, rozcięcia itp) oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji,
-zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania wynikająca z naturalnych właściwości skóry,
-uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania obuwia niezgodnie z przeznaczeniem,
9. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać: w pierwszej kolejności – nieodpłatnej naprawy. Jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy.
10.  Przesyłki z wymienionymi lub naprawionymi produktami odsyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, przesyłką zwykłą, chyba że klient zażyczy sobie aby wysyłka była na jego koszt.
11. Nie przyjmujemy przesyłek ze zwrotami bądz reklamacjami wysłanych do nas za pobraniem. Zwrot pieniędzy następuje tylko na numer konta podany w oświadczeniu zwrotu lub formularzu reklamacyjnym.

12. Na wszystkie sprzedawane przez nas produkty udzielana jest gwarancja producenta.

Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Wybierając ten sposób reklamacji pamiętaj, że to właśnie gwarant rozpatruje reklamacje, a nie sklep internetowy sklepanusia.pl
Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów (gwarantów). Dokładne adresy punktów serwisowych znajdziesz na kartach gwarancyjnych lub instrukcji dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów.

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji.


Informujemy, iż dla konsumentów w Polsce dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php